Sebia, Франция

Sebia, Франция
www.sebia.com/V3/php/home.php

С официални представителства в повече от 80 страни по света, френската компания Sebia преставя продуктите си и на българския пазар.

Автоматизирани системи за капилярна и агарозна електрофореза; мануална електрофореза и аксесоари; богата гама от реактиви и консумативи.

Новини

Информация

Офис

София 1527
ул. "Кешан" №6          
тел: +359 2 944 63 63; 
факс: +359 2 944 38 49

E-mail: office@interbusiness-bg.com