Sebia, Франция

Sebia, Франция
www.sebia.com/V3/php/home.php

С официални представителства в повече от 80 страни по света, френската компания Sebia преставя продуктите си и на българския пазар.

Автоматизирани системи за капилярна и агарозна електрофореза; мануална електрофореза и аксесоари; богата гама от реактиви и консумативи.