Nestmedic, Полша

Nestmedic, Полша
nestmedic.com/

"Интер Бизнес 91" ЕООД е официален дистрибутор на "Нестмедик", Полша.  Компанията е производител на иновативната мобилна телемедицинска система Pregnabit®, която представлява телемедицински фетален монитор, измерващ безжично тонове на плода (CTG).

Новини

Информация

Офис

София 1527
ул. "Кешан" №6          
тел: +359 2 944 63 63; 
факс: +359 2 944 38 49

E-mail: office@interbusiness-bg.com