Alaxo GmbH, Германия

Alaxo GmbH, Германия
alaxo.com/alaxolito_eng.html

Фирма "Интер Бизнес 91" ЕООД е ексклузивен представител за територията на България, Сърбия, Румъния и Македония на немската компания Alaxo GMBH, занимаваща се с разработване, производство и продажба на иновативни стентове за лечение на сънна апнея, хъркане и намалено назално дишане.

Продуктовото портфолио включва двата вида продукти "AlaxoStent" и "AlaxoLito Nasal Stent" (патентни семейства DE 10 2005 058 242, DE 10 2006 040 301 и WO 2007/065408, WO 2011/012320, WO 2012/107229). Тези платформени технологии ще бъдат допълнително разширени и ще служат като основа  за разработването на други нови стентове. Alaxo продуктите са  маркирани с CE и одобрени за лечение на пациенти на  и над 18 години.

 

Новини

Информация

Офис

София 1527
ул. "Кешан" №6          
тел: +359 2 944 63 63; 
факс: +359 2 944 38 49

E-mail: office@interbusiness-bg.com