Сервиз

/Interbusiness team/screwdriver_and_wrench_icon_54890.jpg      

При нас работят квалифицирани специалисти  - инженери и продукт мениджъри, които осъществяват монтажа, поддръжката,  гаранционния и следгаранционния сервиз на предлаганите медицински апарати и оборудване. За по-ефективна сервизна поддръжка имаме регламентирани отношения с инженери от външни фирми. При подаване на сигнал за настъпила повреда, в срок до 24 /двадесет и четири/ часа, за територията на цялата страна инженер посещава обекта и отстранява повредата.

За връзка с нашия сервизен координатор:

Тел. 02 944 61 60

Мейл: service@interbusiness-bg.com


Новини

Информация

Офис

София 1527
ул. "Кешан" №6          
тел: +359 2 944 63 63; 
факс: +359 2 944 38 49

E-mail: office@interbusiness-bg.com