За нас

 

        Фирма "Интер Бизнес’91" ЕООД е на медицинския пазар от 1992 година като дистрибутор на следните медицински фирми:

 • BioMerieux, France – апарати и диагностични китове за микробиология, имунология, биохимия; молекулярна биология; микробиологичен контрол на храни, фармацевтични и козметични подукти;
 • HORIBA ABX, France - хематологични апарати (8, 18, 25, 26 и 32 параметъра)  и реактиви, биохимични апарати и реактиви;
 • Pointe Scientific Inc., USA – биохимични анализатори и диагностични реактиви за клинични лаборатории;
 • Sebia, Франция - капилярна и агарозна електрофореза, мануална електрофореза и акесоари;

 • Liebherr Хаусгерете - хладилници и фризери;
 • FORMED, Полша – реанимационни легла, болнични легла и шкафчета;
 • MEDEN, Полша – медицински инструментариум;
 • PRO PLUS, Полша - телемедицина;
 • Aspel, Полша - електрокардиографи AsCARD, холтер – системи, дефибрилатори и аксесоари за тях;
 • MedChoice – болнични монитори:

 • Infimed, Полша - болнично обзавеждане; 
 • Paxman Cooler Systems - системи за предотвратяване на косопада при онкологични манипулации;

 


        От 1992г. фирма “Интер Бизнес’91” ЕООД се занимава основно с продажбата на лабораторна апаратура и доставка на реактиви и консумативи в България. Нашите продажби са в областта на клиничната микробиология, биохимията, хематологията, коагулацията, имунологията, болничното оборудване.

        До момента продажбите на “Интер Бизнес 91” ЕООД възлизат общо над 1200 апарата, като фирмата нееднократно е печелила конкурси за доставка на медицински консумативи, диагностични тестове, реактиви и оборудване, изпълнява договори със здравни заведения от категория “национални”, а също така и с частни медицински центрове и болници. Нашите клиенти са повече от 400.

        Фирмата спечели търгове на Министерство на Здравеопазването, финансирани от Световната Банка за доставка на  ЕКГ апарати и операционни маси.

        При нас работят квалифицирани специалисти  - инженери и продукт мениджъри, които осъществяват монтажа, поддръжката,  гаранционния и след гаранционния сервиз на предлаганите медицински апарати и оборудване. За по-ефективна сервизна поддръжка, имаме регламентирани отношения с инженери от външни фирми. При подаване на сигнал за настъпила повреда, в срок до 24 /двадесет и четири/ часа, за територията на цялата страна инженер посещава обекта и отстранява повредата.

        Фирма “Интер Бизнес`91” ЕООД подържа хладилен склад с пълната гама диагностични реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатория, а също така и необходимите резервни части за предлаганите апарати и оборудване, за да подсигури регулярната и непрекъсната доставка до всички свои клиенти.  Разполагаме с 8 броя собствени превозни средства, което позволява бърза доставка на заявените продукти и бърза реакция от страна на инженерите за отстраняване на повреди. За да осигури бързите и навременни доставки и в населените места извън София, фирма “Интер Бизнес`91” ЕООД има сключени договори за доставка с куриерските служби.

        Разполагаме с внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008

/Interbusiness team/Kachestvo 2017.jpg

        Ние сме редовен участник в медицински конгреси, форуми и изложения.

        За да поддържаме добрите си взаимоотношения с клиентите и да ги запознаваме с новите предложения в продуктовата ни гама, организираме работни и промоционални срещи, акредитирани симпозиуми и семинари.

 

        Уважаеми клиенти,

Ние не забравяме, че благодарение на Вас сме в бизнеса!

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!!!

Фаце

Новини

Информация

Офис

София 1527
ул. "Кешан" №6          
тел: +359 2 944 63 63; 
факс: +359 2 944 38 49

E-mail: office@interbusiness-bg.com