За нас

 

        Фирма "Интер Бизнес’91" ЕООД е на медицинския пазар от 1992 година като дистрибутор на следните медицински фирми:

·

Braster Poland - технология за изследване на рака на гърдата в най-ранен стадий. Разработена от водещи полски учени, които направиха пробив с използването на метода на течните кристали и контактната термография. 

 

Paxman Coolers, Англия- системи за превенция на косопад;

 

HORIBA ABX, France - хематологични апарати (8,18,25,26 и 32 параметъра)  и реактиви, биохимични апарати и реактиви;

Sebia, Франция; - капилярна и агарозна електрофореза, мануална електрофореза и акесоари

PRO PLUS, Полша – телемедицина;

Sarstedt, Германия – консумативи за взимане на кръв;

Alaxo GmbH, Германия- назални стентове за сънна апнея;

ChM, Полша- костни импланти за ортопедия и травматология;

INFIMED, Полша – операционни маси, цялостно оборудване на операционни зали, операционно осветление, транспортни колички;

FORMED,Полша – реанимационни легла, болнични легла и шкафчета;

Aspel, Полша - електрокардиографи, холтер- системи, аксесоари;


        От 1992г. фирма “Интер Бизнес’91” ЕООД се занимава основно с продажбата на лабораторна апаратура и доставка на реактиви и консумативи в България. Нашите продажби са в областта на клиничната микробиология, биохимията, хематологията, коагулацията, имунологията, болничното оборудване.

        До момента продажбите на “Интер Бизнес 91” ЕООД възлизат общо над 1200 апарата, като фирмата нееднократно е печелила конкурси за доставка на медицински консумативи, диагностични тестове, реактиви и оборудване, изпълнява договори със здравни заведения от категория “национални”, а също така и с частни медицински центрове и болници. Нашите клиенти са повече от 400.

        Фирмата спечели търгове на Министерство на Здравеопазването, финансирани от Световната Банка за доставка на  ЕКГ апарати и операционни маси.

        При нас работят квалифицирани специалисти  - инженери и продукт мениджъри, които осъществяват монтажа, поддръжката,  гаранционния и след гаранционния сервиз на предлаганите медицински апарати и оборудване. За по-ефективна сервизна поддръжка, имаме регламентирани отношения с инженери от външни фирми. При подаване на сигнал за настъпила повреда, в срок до 24 /двадесет и четири/ часа, за територията на цялата страна инженер посещава обекта и отстранява повредата.

        Фирма “Интер Бизнес`91” ЕООД подържа хладилен склад с пълната гама диагностични реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатория, а също така и необходимите резервни части за предлаганите апарати и оборудване, за да подсигури регулярната и непрекъсната доставка до всички свои клиенти.  Разполагаме с 8 броя собствени превозни средства, което позволява бърза доставка на заявените продукти и бърза реакция от страна на инженерите за отстраняване на повреди. За да осигури бързите и навременни доставки и в населените места извън София, фирма “Интер Бизнес`91” ЕООД има сключени договори за доставка с куриерските служби.

        Разполагаме с внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008

/Interbusiness team/Kachestvo 2017.jpg

        Ние сме редовен участник в медицински конгреси, форуми и изложения.

        За да поддържаме добрите си взаимоотношения с клиентите и да ги запознаваме с новите предложения в продуктовата ни гама, организираме работни и промоционални срещи, акредитирани симпозиуми и семинари.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,

Молим да се запознаете също така с политиката за защита на личните данни на фирма "Интер Бизнес 91" ЕООД:

/Interbusiness team/Politika IB91 lichni danni.pdf

Новини

Информация

Офис

София 1527
ул. "Кешан" №6          
тел: +359 2 944 63 63; 
факс: +359 2 944 38 49

E-mail: office@interbusiness-bg.com