Телерехабилитация за сърдечно болни се очаква и в България

2019-12-05

Резултатите от първото в света проучване за влиянието на телерехабилитацията ще бъдат представени в Полша

 

Този петък, 6 декември, във Варшава (Полша) ще се проведе конференция на тема „Телемедицината в комплексната грижа за болните със сърдечна недостатъчност“. Дейно участие по темата ще вземе компанията „Про-ПЛЮС“, която ще разгледа резултатите от внедряването на кардиологичната телерехабилитация в домашни условия – изключително иновативна система, чието навлизане в България тепърва предстои. По време на конференцията компанията ще представи резултатите от това първо в света рандомизирано проучване за оценка на влиянието на телемедицината в рехабилитацията на сърдечно болни пациенти. 

/Telerehabilitacja/fiolet.jpg

Учени и кардиолози от Полша се обединяват в разработката на телемедицинска система за мониторинг на пациенти с кардиологични заболявания поради наблюдаващия се чувствителен спад на рехабилитацията на сърдечно болни през последните години. Телерехабилитацията ще бъде от помощ на пациентите в отдалечени селища на страната, които нямат лесен достъп до болница с отделение по сърдечносъдови заболявания. Телемедицинската система позволява и предотвратяването на повторна хоспитализация на пациентите, като към тях се подходи по-индивидуално посредством технологии. Чрез иновацията ще бъдат проследявани виталните показатели на пациентите като ЕКГ, кръвното налягане, теглото, както ще се управлява и велоeргометър от разстояние. Така със съвременните технологии за пренос на данни ще се осъществява пълноценната им рехабилитация вкъщи.

„Про-ПЛЮС“ има над 25-годишен опит в областта на телемедицинските решения в кардиологията. Те са иноватор в разработката на системи за телерехабилитация и ще представят всички свои продукти по време на конференцията. В нея ще вземат участие и водещи експерти от Германия и САЩ. 

 

/Telerehabilitacja/Broshura TELEREH.pdf

Новини

Информация

Офис

София 1527
ул. "Кешан" №6          
тел: +359 2 944 63 63; 
факс: +359 2 944 38 49

E-mail: office@interbusiness-bg.com