Телемедицинска услуга по продължително ЕКГ мониториране вече и в Национална Кардиологична Болница

2017-12-14

Информираме Ви, че "Интер Бизнес 91" ЕООД стартира съвместна дейност в сферата на телемедицината и кардиологичния телемониторинг от разстояние с Национална Кардиологична Болница, гр. София.

Услугите, които болницата ще предлага са предназначени за пациенти, чието състояние налага електрокардиографско моиториране за продължителен период от време:

- с ритъмни или проводни нарушения;

- с потенциален риск от аритмии (след остър миокарден инфаркт, застойна сърдечна недостатъчност, хипертрофична кардиомиопатия);

- със суспектна ангина или при невъзможност за натоварване за установяване на евентуална миокардна исхемия;

- клиничен отговор при антиаритмична терапия или при висок проаритмогенен ефект при определени медикаменти;

- оценка на функциите на пейсмейкъри, имплантирани кардиовертери и др.;

- периоперативна оценка при сърдечна операция, преоперативна оценка при съдова хирургия при невъзможност за натоварване;

- след коронарна ангиопластика или стентиране с незадоволителни резултати;

- след кардиоверсио (електро- или медикаментозно);

- след катетър – аблацио;

- за ТЕЛК решения и т.н.

Както и неврологични пациенти, при които се налага ЕКГ мониториране:

- с мозъчно-съдов инцидент (исхемичен инсулт-кардиоемболичен или криптогенен, или ТИА) при суспектни, асимптомни и недиагностицирани епизоди на предсърдно мъждене;

- за ранна диагноза и лечение за първична или вторична профилактика на инсултите при суспектно предсърдно мъждене;

- в рехабилитационен период- след мозъчен инцидент;

със синкопи, световъртеж, вертиго, палпитации и др.

 

Услугите са достъпни на две места в Национална Кардиологична Болница:

 

Медицински център за специализирана медицинска помощ- НКБ ЕООД

Д-р Атанас Генов

Д-р Милко Стоянов

Телефони за контакти, допълнителна информация и записвания за изследване:

02 9211 211

02 9211 180

 

МБАЛ Национална Кардиологична Болница

Отделение по неинвазивна каридология

Началник на отделението: проф. д-р Цветана Кътова


Телефони за контакти, допълнителна информация и записвания за изследване:

02 9211 384

 

Или се обърнете към нас за повече информация:

тел. 02 944 63 63

Венцислав Величков

velichkov@interbusiness-bg.com