Презентация на телемедицинска система на Югоизточноевропейски медицински форум

2017-10-02

Югоизточноевропейският медицински форум (ЮЕМФ) проведе своя Осми международен медицински конгрес в Атина, Гърция в периода 7 - 10 септември 2017 г. 

Основните теми на Конгреса бяха в сферата на онкологията, кардиологията, хирургията, диабет, акушерство и гинекология и др.

Фирма "Интер Бизнес 91" ЕООД взе участие на Конгреса с презентация на тема: "Превенция на мозъчните инциденти при ритъмни нарушения. Телемедицински решения"

По време на рпезентацията бяха представени актуални данни относно връзката между мозъчните инциденти и ритъмните нарушения. Бяха презентирани също така иновативните телемедицински решения за продължителен мониторинг на пациенти, които компанията предлага на българския пазар.

/Atina 1.JPG/Atina 2.JPG

 

Новини

Информация

Офис

София 1527
ул. "Кешан" №6          
тел: +359 2 944 63 63; 
факс: +359 2 944 38 49

E-mail: office@interbusiness-bg.com