Capillarys 2 FLEX PIERCING(8 capillaries)

Интер Бизнес’91 ЕООД като изключителен предстaвител на френската фирма Sebia има удоволствието да преложи на Вашето внимание апарати за капилярна електрофореза производство на френската фирма Sebia, световен лидер в тази област.

Характеристики

Capillarys 2 предлага изключително прецизно ниво на изпълнение на всички задачи на съвременните диагностични лаборатории. Подходящ за лаборатории с високо натоварване.

 Пълна автоматизация – от започването до завършването на електрофорезата.

Предлаганата от  френската фирма SEBIA  капилярна електрофореза е напълно автоматизирана от започването до завършването на процеса. Чрез нея се елиминира мануалната работа и грешките в резултат на човешката дейност и умора. Разделянето става в специални капилярки в течна среда при строго определено количество проба,  време за разделяне, температура, детекция на търсения  показател, неговото идентифициране и качествено, и количествено определяне, и съхранение под форма на графики, цифри и картинки. Не се изисква предварителна обработка на пробата. Не е нужно изсушаване, оцветяване и обезцветяване на фореграмите. Идентифицирането става директно чрез UV детектор при строго определена дължина на вълната специфична за даден компонент, с висока разделителна способност.

За създаването на тази генерация капилярни електрофорези е използвана най-нова технология. Тази система оптимизира технологията на течната електрофореза в капилярна. Техниката използва разделяне на протеините чрез електролитен буфер . Осем много тесни капилярни тръбички изпълнени с електролитен разтвор функционират едновременно, осигурявайки натоварване от 90 проби за протеини на час. Белтъците се откриват директно по специфична абсорбция  при определена  дължина на вълната, което гарантира висока степен на прецизност и акуратност. Този процес се контролира от Peltier система, която поддържа определена температура по време на миграцията, осигурявайки непрекъсната възпроизводимост от анализ на анализ.

Характеристики:

Миграция

·         Електрофореза в течна среда;

·         8 силициеви капилярки;

·         8 едновременни миграции;

·         Peltier система за контролиране на температурата;

Оптика

·         Деутериева лампа;

·         Градиентна система – от 200 до 600 nm;

·         Оптични фибри за излъчване и приемане на сигнал;

·         UV лещи;

·         Фотодиоден детектор; 

Характеристики на софтуера

Софтуерът на SEBIA предназначен за капилярна електрофореза автоматично определя криви и идентифицира фракциите, с което се минимизира редакцията на оператора.

·         Способност да се внасят качествено специфични протеинови резултати;

·         Може да се внася допълнителен коментар

·         Програма за качествен контрол на 3 нива и карти на Levey-Jennings;

·         Принтиране на компресирани резултати и криви, с което се пести време и консуматив;

·         Модемната връзка позволява пренос на вътре лабораторните резултати оптимизирайки текущата работа и съобщаването на резултатите;

·         Мрежа за вътрешно информационна система;

·         Превъзходно тълкуващо програмно устройство, улеснява съобщаването на резултати.

За повече информация, запитвания и ценови оферти, обърнете се към нашите представители:

Светлана Панова

svetla@interbusiness-bg.com