Холтери за кръвно налягане Aspel

Представяме холтерна система за измерване на кръвно налягане, производство на полската компания Aspel.

Характеристики

Холтерната система за измерване на кръвно налягане HolCARD CR07 Alfa System се ссътои от:

1. Холтер регистратор HolCARD CR07

2. Софтуер за визуализация на данни HolCARD CR07

При първоначално закупуване на системата, получавате както регистратора на данни, така и софтуера. При последващо разширение на системата от един клиент е нужно да се закупят само регистратори- холтери, данните от които могат да се четат през вече закупения софтуер за визуализация.

Повече информация относно възможностите и функционалностите на системата можете да получите от прокачения технически каталог.

За повече информация, запитвания и ценови оферти:

velichkov@interbusiness-bg.com