Monovette

Контейнери за кръвно- газов анализ Monovette.

Характеристики

Течният Ca2+ балансиран хепарин позволява бързо и оптимално смесване на кръвта и антикоагуланти. Кръвно- газовата Monovette® е достъпна във варианти от по 1 и 2 ml и е проектирана за взимане на венозна и артериална кръв. Кръвно- газовите капилярки са с номинален обем от 100 до 175 µl.

За повече информация:

Светлана Панова

svetla@interbusiness-bg.com