Ланцети Sarstedt

Стерилни ланцети Sarstedt със защита.

Характеристики

Стерилните ланцети със защита осигуряват безопасно и внимателно взимане на капиялрна кръв. Докато мястото на убождане е покрито, рискът от наранявания с иглата или кръстосано заразяване е елиминиран, при положение че ланцетът се изпозлва съгласно инструкциите за употреба. Продуктовото портфолио на Sarstedt  покрива всички видове кожа, както и целия обхват на кръвен обем, който трябва да се вземе. Ланцетите практически не могат да бъдат изпозлвани повторно, когато вече са натиснати и могат да бъдат безопасно изхвърлени.

За повече информация:

Светлана Панова

svetla@interbusiness-bg.com