Microvette

Контейнери за взимане на капилярна кръв Microvette.

Характеристики

Различните групи пациенти и техники за взимане на кръв изискват различни системи за взимане на кръв. С номинален обем от 100 до 600 µl, системите за взимане на капилярна кръв  са едни от най- широко разпространените на пазара. Според изискванията портфолиото на Sarstedt  включва Микровети с конично или кръгло дъно като контейнерите са приложими при различни техники за звимане на кръв, включително и с ръб за взимане.

За повече информация:

Светлана Панова

svetla@interbusiness-bg.com