S- Monovette

Контейнер за взимане на кръв, съчетаващ аспирация и вакуумна техника.

Характеристики

S-Monovette® – революция във взимането на кръв. Система за взимане на кръв, която комбинира два метода- аспирация и вакуум. S-Monovette® е подходяща за всякакъв тип венозни условия и постига оптимално качество на пробата. Аспирацията е внимателна техника за рутинно вземане на кръв. Използвайки вакуумната техника се създава "пресен" вазкуум. Тя е подходяща за всички възрасти, системата S-Monovette може да се индивидуализира според съответния пациент.

За повече информация:

Светлана Панова

svetla@interbusiness-bg.com