Стентове за сънна апнея Alaxo

"Интер Бизнес 91" ЕООД представя на Вашето внимание стентове за сънна апнея, затруднено дишане и хъркане, производство на немската компания Alaxo GmbH.

Характеристики

Alaxo GmbH, Германия разработва, произвежда и продава иновативни стентове за лечение на сънна апнея, хъркане и намалено назално дишане.

Продуктовото портфолио включва двата вида продукти "AlaxoStent" и "AlaxoLito Nasal Stent" (патентни семейства DE 10 2005 058 242, DE 10 2006 040 301 и WO 2007/065408, WO 2011/012320, WO 2012/107229). Тези платформени технологии ще бъдат допълнително разширени и ще служат като основа  за разработването на други нови стентове. Alaxo продуктите са  маркирани с CE и одобрени за лечение на пациенти на  и над 18 години.

/Alaxo/AlaxoLitoP.jpg

Продуктите на стентовете Alaxo шинират назалния (AlaxoLito) или велофарингеалния (AlaxoStent) дихателен път.

/Alaxo/AlaxoLitoGraphics.jpg/Alaxo/AlaxoLitoPlusGraphics.jpg

Оптималното назално дишане чрез вдишване на АО спомага за поддържането на редукционния баланс и предотвратяването на оксидативен стрес (Wink et al., 1995)

По време на физическото натоварване АО е решаващ за представянето и издръжливостта.

Механичната шиниране е най-добрият начин за постигане на постоянно напречно сечение на носния дихателен път и по този начин осигурява висока ефективност на дишането.

В случай на вакуумни / засмукващи феномени стентовете могат ефективно да предотвратят частично или пълно намаляване на напречното сечение на дихателния канал.

AlaxoLito/AlaxoLito Plus Назални стентове разширяват тесните места в носните дихателни пътища.

AlaxoStent предотвратява всмукване валофарингеалните меки тъкани чрез вакуум по време на хипопнея и апнея (сънна апнея)

AlaxoLito (Plus) назален стент и AlaxoStent само механично шинират назалния или велофарингеалния, въздушен път.

Самото тяло въздейства върху всички резултати, защото чрез оптимизирано назално дишане, физиологията му получава възможността да функционира оптимално.

 

Можете да изтеглите инструкции за боравенето със стентове Alaxo във формата на видео оттук:

http://alaxo.com/alaxostent_eng.html

 

За повече информация какъв е начинът да се снабдите със стентове Alaxo, молим да се свържете с

 

г-жа Светлана Панова

svetla@interbusiness-bg.com

 

или се обадете на фирмените ни телефони:

02/944 63 63