Периферия 1: Онлайн апарат за кръвно налягане

Системата за телемониторинг на полската компания Про Плюс не се ограничава само със следене на ЕКГ изследвания. Представяме Ви апарат за кръвно налягане, който трансферира данни към център за следене на пациенти посредством холтер регистратор EHO MINI.

Характеристики

Бихме искали да Ви представим системата за 24- часово теленаблюдение  на кръвно налягане на пациенти.

Тази система позволява денонощен мониторинг на кръвното налягане посредством измерване чрез осцилометричен метод с помощта на апарат за кръвно налягане с раменен маншон. Апаратът за кръвно налягане е свързан с телеметричен модул EHO MINI на Про Плюс, притежаващ модем GSM/GPRS и SIM карта.

Системата се състои от три основни компонента. Първият е апаратът за кръвно налягане. Той се включва към  модул за трансфер на данни EHO MINI, който предава изследванията към центъра за следене на пациенти. В този център е инсталиран специалният софтуер, който визуализира резултатите от изследванията.

Технически параметри на апарата:

-  обхват на измерване на кръвното налягане 20 – 280 mmHg

-  обхват на измерване на пулса 40 – 200 удара / минута

-  точност на измерване на кръвно налягане 3mmHg

-  точност на измерване на пулса 5%

-  вграден жаг тип mini-jack 3,5 mm за комуикация с компютър PC или (при използване на специален кабел) за комуникация с апарат teleEKG тип EHO

-   размери 163,7 x 111 x 66,7 mm

-   маса 320g (без батерията)

-  изпълнява изискванията за клиничен тест според ANSI/AAMI  SP-10 1987

-  захранване с 4 батерии тип AA (R6P, 1,5V x4)

-  средно работно време на батерията – 100 измервания

-  LCD  монитор с ясни и големи цифри

-   възможност за запаметяване до 280 измервания в паметта на апарата

-  авто тест, изпълняван при всяко включване на апарата  

-  апаратът има CE марка № 0366 и е регистриран в URPLWMiPB

За повече информация, запитвания и ценови оферти:

velichkov@interbusiness-bg.com