Maverick Cardio Телемедицина в кардиологията

Телемедицинска система за продължителен мониторинг на пациенти с кардиологични проблеми.

Характеристики

МАВЕРИК КАРДИО – ТЕЛЕМЕДИЦИНСКА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЦИЕНТИ С КАРДИОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Фирма „Интер Бизнес 91” ЕООД представя на Вашето внимание системата за телемониторинг на пациенти с кардиологични проблеми.

Цялостната система е разработена от компанията „Про Плюс”, Полша, на която фирма „Интер Бизнес 91” е официален представител.

           1. Системата се състои от няколко важни компонента:

1.1.  2- канален холтер EHO MINI с вградени GPS модул и гласов модул, производство на полската компания „Про Плюс”.


1.2. Софтуер за наблюдение на пациенти, изграден под формата на уеб платформа, което дава възможност за достъп до него по всяко време и от всякакъв вид мобилно устройство, свързано с интернет.

             2. Как работи системата?

Холтерът EHO MINI е оборудван със SIM карта, посредством която чрез интернет връзка устройството осъществява комуникация с центъра за телемониторинг.

Даден пациент наема устройството от съответното лечебно заведение, което има изграден телемониторингов център за определено време.

След поставяне на тялото на пациента, устройството е програмирано да изпраща посредством SIM картата, инсталирана в него, ЕКГ изследвания на всеки 3 минути до телемониторинговия център.

Посредством софтуера за наблюдение на пациенти медицинските служители в телемониторинговия център имат възможността 24 часа в денонощието  да мониторират ЕКГ сигналите, изпращани от устройството.


3. Основни предимства на системата:

- Мобилност- кардиологичната информация е видима веднага в базата данни, няма нужда от прехвърляне на информация, както е при стандартния хотер;

- Лесен достъп- достъпът до базата данни на пациенти може да се осъществи от всякакъв тип мобилно устройство, което има връзка с интернет;

- Неограничен период на мониториране- без времево ограничение за използване- за 24 часа, седмица, 15 дни, месец;

- Възможност за онлайн мониториране на витални показатели поради телемедицинската същност на системата.


4. Приложение на системата

При кардиологични пациенти с показания за холтерно неинвазивно изследване.

За кардиологична консултация на неврологични пациенти, при които се налага ЕКГ мониториране.


За повече информация:

Венцислав Величков

velichkov@interbusiness-bg.com