Телемедицина в кардиологията

Maverick Cardio Телемедицина в кардиологията

Maverick Cardio Телемедицина в кардиологията

Телемедицинска система за продължителен мониторинг на пациенти с кардиологични проблеми.

EHO MINI - двуканален онлайн холтер регистратор

EHO MINI - двуканален онлайн холтер регистратор

Система за телемониторинг на пациенти посредством холтер регистратор EHO MINI, производство на полската компания Pro Plus и централизирана болнична система за наблюдение.

12 канален Теле ЕКГ апарат EHO 12

12 канален Теле ЕКГ апарат EHO 12

Представяме мобилно устройство за телемониторинг и теледиагностика с 12 стандартни отвеждания на полската компания Про Плюс.

Периферия 1: Онлайн апарат за кръвно налягане

Периферия 1: Онлайн апарат за кръвно налягане

Системата за телемониторинг на полската компания Про Плюс не се ограничава само със следене на ЕКГ изследвания. Представяме Ви апарат за кръвно налягане, който трансферира данни към център за...

Периферия 2: SpO2 ipod за сатурация

Периферия 2: SpO2 ipod за сатурация

Представяме на Вашето внимание оферта за измерване на сатурация на полската компания Про Плюс. Това е вторият тип периферия, който може да се включи към холтер регистратор EHO MINI и данни за...