Pregnabit- телемедицински фетален монитор

Фирма "Интер Бизнес 91" ЕООД, официален представител на Nestmedic, Полша, представя на Вашето внимание системата за дистанционно проследяване на бременност – Pregnabit. Иновационният продукт, разработен на принципа на телемедицината, е незаменим партньор в помощ на медицинските специалисти за довеждане на всяка бременност до щастлив завършек.

Характеристики

 

Контекст:

По данни на Световната здравна организация всяка година в света се регистрират около 2.5 милиона случая на мъртво родено дете или около 7000 такива раждания дневно. Между 20% и 30% от мъртвите раждания в развитите страни се дължат на недостатъчна грижа и претовареност на здравните системи в по-развитите държави в света.

Проучванията на СЗО открояват няколко фактора сред основните предпоставки за невъзможност да бъдат предотвратени ражданията на мъртъв плод:

·      Недостиг на медицински персонал

·      Слабо развита здравна мрежа

·      Отдалеченост от съществуващите медицински центрове и специалисти

·      Икономически проблеми и необходимост от увеличаване на щата на медицинския персонал

·      Повишен бро на хроничните заболявания като диабет и хипертония сред младите хора , което води до усложнения по време на бременността

Системата Pregnabit позволява:

·      Да бъдат събрани диагностични данни за анализ по време на бременността и да бъдат очертани по-добри перспективи за майката и плода;

·      Да представи платформа, която мотивира здравословен начин на живот по време на бременността;

·      Да намали разходите за здравни осигуровки и болнично лечение, като при това предостави по-добра грижа по време на бременността;

·      Да избегне рисковете (пътуване, бактериални инфекции), произлизащи от излишни посещения на болнични заведения;

·      Да даде на майката възможност да наблюдава състоянието на детето си навсякъде и по всяко време

·      Да даде на лекарите възможност да проследяват състоянието на пациента от всяка една точка

·      Да подобри достъпа до висококачествена медицинска грижа

 

/Pregnabit/_DSC6230a.jpg

Как работи Pregnabit:

Pregnabit позволява дистанционно проследяване на феталното развитие чрез интегриран анализ на четири показателя, измервани с мобилно устройство в реално време лично от пациента и предоставяни по интернет за анализ чрез телемедицинска платформа с денонощен мониторинг от медицински специалисти.

Какво анализира Pregnabit  

Открива сигнали за стрес у плода

Обследва на пулса на майката с оглед да предотврати объркването на сърдечния ритъм на майката (MHR) вместо този на плода (FHR)

Маркери за движенията на плода за по добра интерпретация на FHR графиката

Разпознаване на признаци за предстоящо или преждевременно раждане

 

 /NESTMEDIC/Untitled.jpg

Системата Pregnabit – устройство и предимства

МОБИЛНО УСТРОЙСТВО

• Лесно приложение навсякъде и по всяко време

• Диагностика, еквивалентна с тази на високопроизводителните болнични апарати

• Безжична комуникация с телемедицинската платформа

• Компактност - побира се в ръка, тежи по-малко от 1 килограм

• Надеждност - CE сертификат (клас IIa)

ПАЦИЕНТ:

·  Профилактично наблюдение на състоянието на плода

·  Повишена увереност

·  Комфорт у дома вместо пътуване или хоспитализация

• Непрекъснат анализ на резултатите; диагностициране в рамките на няколко минути

• Медицински специалисти са денонощно на разположение

ЛЕКАР или МЕДИЦИНСКИ ЕКИП:

• По-добро наблюдение на рискови бременности

• Повишена вероятност за откриване на хипоксия и предприемане на ефективни мерки

• Възможност за прилагане при домашни посещения

• Не се наблюдава увеличение на броя на интервенционалните раждания

• Бърз достъп до резултати

• История и развитие за по-добра перспектива

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКА ПЛАТФОРМА

• КТГ записи денонощно достъпни през Интернет браузер

• Резултати и тълкуване на разположение на пациента след разчетка на записите

• Интегрирано мобилно приложение

• Обратна връзка чрез SMS и e-mail към пациента и лекаря

·  Архивиране на резултатите

• Безопасност на данните

 

/Pregnabit/_DSC6345a.jpg

За кого е подходяща системата Pregnabit

Рискови бременности

Pregnabit е особено препоръчителна при клинични състояния и гранични случаи, при които престоят в болница не е наложителен, но има индикации за наблюдение на плода - като диабет (в до 10% бременностите), хипертония (в до 10% бременностите) и др.

• Подобрен контрол върху състоянието на детето

• Повишено чувство за сигурност у бременната

• Домашен комфорт вместо престой в болница

Жени, живеещи в отдалечени райони

Pregnabit е подходящ за приложение и употреба от жени със затруднен достъп до медицинска помощ

·         Подобрен и директен достъп до специалисти и експерти

  • Без необходимост от далечни пътувания за медицински преглед

Преносване на плода

Pregnabit предоставя важна информация за състоянието на бебето в случаите на продължително вътреутробно развитие на плода и задържане след термина

• Подобрен контрол върху състоянието на детето

• Повишено чувство за сигурност

• Домашен комфорт вместо престой в болница